Praktijk voor Logopedie Belleman en Sitters is gesloten per 31-12-2023. Karin werkt nu in een verpleeghuis in Amstelveen en José werkt in de praktijk in de Broekpolder, waar zij mensen behandelt met stemproblemen.

Voor de behandeling van adem- en stemproblemen kunt u mailen naar:
Locatie Broekpolder: logopediebelleman@gmail.com.

Voor de overige behandelingen kunt u naar een van de volgende praktijken:

Locatie Broekpolder: info@logopediepraktijkangeliquedreijer.nl
Locatie Prinsenhof: info@logopediebeverwijk.nl
Locatie Pieter Acker: www.logopedieheemskerk.nl

Logopedie in de Broekpolder

Ik ben al logopedist sinds 1986. Ik ben geregistreerd in het kwaliteitsregister en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen door na- en bijscholingen.

Samenwerking andere disciplines

Ik werk nauw samen met de andere disciplines binnen ons centrum. Als het voor de behandeling gewenst is, kan ik overleggen met onze collega’s van de fysiotherapie en de ergotherapie. Hierdoor kan ik u nóg beter begeleiden.

Doelen

In het eerste gesprek geeft u aan wat u verwacht van de logopedie en wordt besproken wat ik voor u kunnen betekenen. De doelen worden altijd in overleg met u bepaald. Ik vind dit overleg met u zeer belangrijk, we werken met elkaar aan het gestelde doel.

 • 3 logopedisten
 • 30 jaar ervaring
 • klantgericht
 • nauwkeurig
 • vriendelijk
 • toegankelijk
 • duidelijk
 • sociaal
 • samenwerking meerdere disciplines
 • met fysiotherapeuten
 • met ergotherapeuten
 • leuke praktijk
 • jarenlange ervaring
 • altijd goed geholpen

Wie ben ik?

José Belleman

Ik heb de opleiding logopedie afgerond in 1986. Daarna heb ik gewerkt in een ziekenhuis in Den Helder en op een school voor kinderen met spraak- en taalproblemen. In 1987 ben ik gestart met mijn praktijk, toen nog gevestigd in Heemskerk. Van 1991 tot 2023 ben ik met de praktijk verhuisd naar het Paramedisch Centrum Midden Kennemerland en heb daar jarenlang met plezier gewerkt.

Sinds 1 januari 2024 werk ik in het gezondheidscentrum in de Broekpolder. Ik heb mij gespecialiseerd in de behandeling van adem- en stemproblemen.

Waarvoor kunt u bij mij terecht?

Adem- en stemklachten

 • schorre of hese stem
 • wegvallende stem
 • pijn tijdens of na spreken
 • gevoel dat er iets in de keel zit, het zgn. globusgevoel
 • hyperventilatie
 • gevoel van te kort adem hebben tijdens het spreken

Bij mijn collega’s kunt u terecht voor de behandeling van:

Spraak- en taalproblemen 

 • niet op gang komen van het spreken
 • vertraagde spraak – en taalontwikkeling
 • te weinig woorden en zinnen
 • moeite met de uitspraak van bepaalde klanken
 • onverstaanbaar/onduidelijk spreken
 • moeite om bedoelingen onder woorden te brengen

De ontwikkeling van de spraak en taal begint meteen al vanaf het moment dat een kind is geboren. Het kind leert praten doordat de omgeving tegen het kind praat. Het kind leert door te imiteren. Als het kind niet tot spreken komt of als het moeite heeft met de uitspraak van klanken kunnen wij hierbij helpen.

Eet- en drinkproblemen bij kinderen

 • problemen met het eten en drinken
 • moeite met de overgang van fles naar vaste voeding
 • moeite met kauwen

Afwijkende mondgewoonten

 • als de tong tegen de tanden drukt tijdens het slikken of spreken en dit de orthodontische behandeling tegenwerkt
 • als het kind altijd met open mond zit
 • kwijlen
 • duimen en/of vingerzuigen

Afasie en dysarthrie (na bijvoorbeeld een hersenbloeding of andere hersenbeschadiging)

 • moeite met (verstaanbaar) spreken
 • problemen met het vinden van woorden en vormen van zinnen
 • problemen met eten en drinken
 • verslikken

Vergoedingen

Behandelingen logopedie worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat de behandelingen 100 % worden vergoed. Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekering.

NB Volwassenen hebben een eigen bijdrage van € 385,00 voor de zorg uit de basisverzekering. Voor kinderen geldt dit niet.

Aanmelden en contact

U heeft een verwijzing nodig van de huisarts en/of specialist. Aanmelden voor adem en stemproblemen en keelklachten (overmatig hoesten, globusgevoel) kunt u doen via: logopediebelleman@gmail.com of bellen naar 06-20300501.

Voor stotteren, maar ook voor de overige behandelingen (spraak, taal, afwijkende mondgewoonten), kunt u mailen naar info@logopediepraktijkangeliquedreijer.nl

adminHome